Rieter Makes the Difference

Rieter'e; uygulamaları, eylemleri ve kararları için bir çerçeve sunan ortak değerler ve prensipler kılavuzluk eder. Rieter'in işinin temel gerekliliklerini açıklayan misyon ve şirketin gelecekteki hedeflerini özetleyen vizyon ile birlikte bu değerler ve prensipler, Rieter'in kurumsal kültürünün temelini oluşturur:

  • Önce müşteri
  • Teknolojide liderlik
  • Kalite benimle başlar
  • Ben ve biz
  • Doğru şeyleri doğru şekilde yaparız
  • Tutkulu çalışanlar

Rieter'in uzun bir geçmişi vardır. Bir şirketin 225 yıldan fazla süredir pazarda başarılı olması için birçok şeyi doğru yapmış olması gerekir. Rieter'in değerleri ve prensipleri, şirketin daha da geliştirilmesinde ve başarısının devam ettirilmesinde hayati bir rol oynar. Rieter'deki herkes bu değerlere ve prensiplere saygı gösterir; çünkü şöyle bir gerçek vardır: Rieter makes the difference!

Misyon, Vizyon, Değerler ve Prensipler

XS
SM
MD
LG
XLG